Compliance for utenlandske bedrifter

Ardur Tax bistår en rekke utenlandske bedrifter med “compliance” for å sikre at ting blir gjort rett i henhold til norsk regelverk. Det være seg kontraktsrapportering på RF1199, representasjon for MVA, arbeidsgivertjenester, bestilling av HMS-kort og kommunikasjon med Arbeidstilsynet og Skatteetaten. Vi har spesialisert oss på å være bindeleddet mellom den utenlandske bedriften, den norske kunden og myndighetene i Norge. Sammen sikrer vi at alle regler blir fulgt og at alle parter blir fornøyde.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har eller vurderer å gi oppdrag til en utenlandsk bedrift!